Đang tải dữ liệu ...

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực Đồng Nai đã đưa ra danh sách ngày cúp, thời gian địa điểm cúp để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp từ ngày 06/09 đến ngày 10/09.

 

Lịch cúp điện ngày 06/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

Lịch cúp điện ngày 06/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

Lịch cúp điện ngày 07/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

Lịch cúp điện ngày 07/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

Lịch cúp điện ngày 08/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

 

Lịch cúp điện ngày 08/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

 

Lịch cúp điện ngày 09/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

 

Lịch cúp điện ngày 09/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

Lịch cúp điện ngày 10/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

 

Lịch cúp điện ngày 10/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

Lịch cúp điện ngày 10/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

 

Lịch cúp điện ngày 10/09 (Nguồn: PC Đồng Nai )

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status